Granty VŠERS


PŘEHLED PROJEKTŮ A GRANTŮ VŠERS
UDRŽITELNOST PROJEKTŮ:
UKONČENÉ PROJEKTY:

- Projekt OCHRANA OBYVATELSTVA

- EVERY PLACE

- Historický exkurz pro pedagogické pracovníky do dějin jižních Čech

- Inovace vzdělávacího programu v souladu s potřebami trhu práce na VOŠ Březnice

- Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje II.

- Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji

- Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji

- Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

- Studium v oblasti pedagogických věd podle § 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb.

- Relaxační terapie pro děti a mládež se specifickými potřebami

- Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků

- Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol

- K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách

- Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje

- Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Středočeského kraje

- Inovace studijních předmětů ke zlepšení zaměstnatelnosti absolventů VŠERS

- Blíže k zelenému stromu


| HLAVNÍ STRÁNKA | ©2009 VŠERS, o.p.s., All rights reserved | Webové stránky: kornel.cz