Aktuality

Ptraktický nácvik zdravotnické první pomoci

Datum konání: 27. března 2018

Čas konání: 9:00 – 15:00

Místo konání: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.

Žižkova 5/1632, 370 01 České Budějovice

Náplň vzdělávacího programu:

Teoretická část:

 1. Řešení stavů ohrožujících člověka na životě (bezvědomí, dušení, tonutí)
 2. Ošetření krvácení, úrazy pohybového aparátu
 3. Intoxikace – alkoholem a jinými návykovými látkami
 4. Interní onemocnění – cukrovka, epileptický záchvat, AIM, CMP
 5. Spolupráce se ZZS, Protialkoholní záchytná stanice

Praktická část:

 1. Resuscitace dospělého i dítěte
 2. Polohování zraněného
 3. Modelové situace dle kazuistik ze zásahů ZZS
 4. Práce s AED

Přihláška ke stažení zde.

Nabídka všech kurzů v roce 2018

(termín je možné domluvit dle zájmu posluchačů)

 1. Zvyšování osobní efektivity, syndrom vyhoření, zvládání stresových situací
 2. Krizové situace, ochrana člověka za mimořádných událostí
 3. Zákoník práce, Listina základních práv a svobod
 4. Legislativa ve výkonu strážníka obecní (městské) policie
 5. Činnost v oblasti dohledu nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích
 6. Základy spolupráce s cizineckou policií
 7. Ochrana životního prostředí
 8. Týmová spolupráce
 9. Komunikace se zdravotně postiženým
 10. Extremistické projevy jako možná příčina krizové situace
 11. Etika a základní komunikační dovednosti při výkonu profese bezpečnostních složek
 12. Praktický nácvik zdravotnické první pomoci
 13. Zásady součinnosti mezi jednotkami MP, IZS a fyzickou ostrahou
 14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 15. Zásady ochrany informací
 16. Taktika a metodika v rámci plnění povinností a oprávnění strážníků
 17. Akceptace právních norem v meziprolongačním období
 18. Asertivita a sociální percepce v rámci zásahu do práv a svobod občanů
 19. Zbrojní průkaz a právní aspekty použití služební zbraně

Kontaktní osoba: Ing. Martina Leskovcová, tel. 725 377 732, email: straznici@vsers.cz

Těšíme se na Vás!