Aktuality

Legislativa ve výkonu strážníka obecní (městské) policie

Datum konání: 11. října 2018

Čas konání: 9:00 – 15:00

Místo konání: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.

Žižkova 5/1632, 370 01 České Budějovice

Náplň vzdělávacího programu:
Cílem vzdělávacího programu je seznámit strážníky obecních (městských) policií s aktuální legislativou, která se přímo či nepřímo dotýká činnosti obecní (městské) policie, včetně výkladu sporných témat a právních stanovisek k nim, vše se zaměřením na praktický výkon služby.
 Úvod, rozsah a provázanost právních norem
 Přestupkové právo
 Dopravní právo
 Praktické příklady

Integrovaný záchranný systém, krizové situace a ochrana člověka za mimořádných událostí

Datum konání: 29. května 2018

Čas konání: 9:00 – 15:00

Místo konání: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. Žižkova 5/1632, Č. Budějovice

Přednášející: plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.

Náplň vzdělávacího programu:
 Kategorie mimořádných událostí
 Integrovaný záchranný systém
 Psychosociální pomoc při mimořádných událostech
 Operační úroveň řízení
 Krizové řízení a ochrana obyvatelstva v okolí jaderné elektrárny
o Opatření ochrany obyvatelstva při radiační havárii, evakuace, ukrytí, omezení přístupu a uzávěra území
 Provádění povodňové evakuace v rámci povodňové ochrany
 Bezpečnost osob při mimořádných událostech
o Oblast prevence vzniku požáru

Nabídka všech kurzů v roce 2018

(termín je možné domluvit dle zájmu posluchačů)

 1. Zvyšování osobní efektivity, syndrom vyhoření, zvládání stresových situací
 2. Krizové situace, ochrana člověka za mimořádných událostí
 3. Zákoník práce, Listina základních práv a svobod
 4. Legislativa ve výkonu strážníka obecní (městské) policie
 5. Činnost v oblasti dohledu nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích
 6. Základy spolupráce s cizineckou policií
 7. Ochrana životního prostředí
 8. Týmová spolupráce
 9. Komunikace se zdravotně postiženým
 10. Extremistické projevy jako možná příčina krizové situace
 11. Etika a základní komunikační dovednosti při výkonu profese bezpečnostních složek
 12. Praktický nácvik zdravotnické první pomoci
 13. Zásady součinnosti mezi jednotkami MP, IZS a fyzickou ostrahou
 14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 15. Zásady ochrany informací
 16. Taktika a metodika v rámci plnění povinností a oprávnění strážníků
 17. Akceptace právních norem v meziprolongačním období
 18. Asertivita a sociální percepce v rámci zásahu do práv a svobod občanů
 19. Zbrojní průkaz a právní aspekty použití služební zbraně

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Klimešová, tel. 725 377 729, 386 116 836, email: straznici@vsers.cz

Těšíme se na Vás!